1. Algemene Informatie

De lessen worden verzorgd door de organisatie EuregioTennis, onder leiding van Rick Vliegen officieel KNLTB gelicenseerde Tennis Trainer B.

De lessen worden verzorgd door gediplomeerde Tennis Trainers van de KNLTB of CIOS. Of Trainers die in opleiding zijn voor hun tennis leraren diploma (licentie S).

Tijdens de lessen kan er een assistent trainer aanwezig zijn. Zijn taken bestaan uit o.a. aanspelen en sparren.

 

2. inschrijving Tennis Lessen

Aanmelden voor de tennislessen binnen uw vereniging kan uitsluitend rechtstreeks bij Euregio Tennis. U kunt alleen tennisles krijgen als u ook lid bent van de vereniging.

Aanmelden voor de tennislessen kan door middel van het invullen van het inschrijvingsformulier (op EuregioTennis.com). Voor (nog) niet leden dient ook een aanmeldingsformulier voor de vereniging te worden ingevuld. De genoemde formulieren kunt u bij de tennisleraar van Euregio Tennis inleveren, deze zorgt voor verdere verwerking.

Ook een mondelinge aanmelding die in wederzijdse overeenstemming is gedaan geldt als aanmelding.

 

3. Les geld

Het te betalen lesgeld is van te voren bepaald, en dient voor aanvang van de 1e tennisles te zijn voldaan en overgemaakt. Na inschrijving is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk. Op een uitzondering na, namelijk; bij het niet kunnen indelen, op de dagen en tijden dat u heeft aangegeven op het inschrijfformulier, dan zullen wij het bedrag terug storten. Wanneer u deze vooraf betaald heeft.

Wanneer wij u in hebben gepland zult u een factuur ontvangen.
Een betalingsregeling is mogelijk. Vraag naar de voorwaarden bij uw trainer.

 

4. Beëindiging na inschrijving & Tussentijdse Beëindiging

Heeft u toch besloten om na het inschrijven,  en voor de start van de lessen te stoppen voor welke reden dan ook. Dan blijft het totale lesgeld verschuldigd. Dit i.v.m. het maken van groepen en het verdelen van de kosten.

Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

 

5. Trainingen & Les cyclussen

Zomerperiode: er worden 15-17 trainingen gegeven in de periode april/oktober.
Winterperiode: er worden 20-22 trainingen gegeven in de periode oktober/maart.
In overleg kan van het aantal les weken afgeweken worden.

Tijdens school vakanties zijn er geen lessen mits anders aangegeven in les schema.

Bij aanvang van de lessen ontvangt u via whats app een trainingsschema, waarin alle les data gepland zijn.

U wordt ingedeeld in een groeps app om snel te kunnen communiceren indien er een les uitvalt.

De tijdseenheid voor een tennisles bedraagt minimaal 50 minuten. De tennisleraar heeft recht op 10 minuten pauze tussen de lessen.

 

6. Groepsgrootte

Euregio Tennis streven naar een groepsgrootte van 4 personen per uur. Bij meer of minder deelname worden de kosten verrekend op basis van het daadwerkelijk aantal personen. Uiteraard is het nemen van privé les mogelijk. Dit altijd na afstemming met de trainer.

 

7. Uitval & Regen Lessen

Niet verschijnen op een les is voor rekening van de deelnemer. De leraar zal bij uitval van de les de deelnemers informeren. Deelnemers van de trainingen zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens. Uitval door de leraar wordt altijd door Euregio Tennis ingehaald.

Indien een les is begonnen en er minimaal 30 minuten les is gegeven dan geldt de les als gegeven als deze door (weers-)omstandigheden moet worden afgebroken. Gemiste lessen worden nooit financieel schadeloos gesteld.

Indien er door (weers-) omstandigheden niet buiten op de banen getraind kan worden, is uitwijken naar een binnen locatie mogelijk. Zorg er dus altijd voor dat je zowel je buiten als je binnen hal schoenen bij je hebt. 

 

8. Locatie

De lessen worden in de zomer verzorgd op Tennis vereniging Simpelveld in Simpelveld & Tennis vereniging Kaldeborn (TVK) in Heerlen.

De lessen worden in de winter verzorgd op de volgende locaties: Tennishal Simpelveld in Simpelveld en Tennishal Dentgenbach in Kerkrade.

Tennis vereniging/ hal Simpelveld: Sportlaan 3, Simpelveld.

Tennis vereniging Kaldeborn (TVK): Stadionbaan, Heerlen.

Tennis Hal Dentgenbach: Tunnelweg 86, kerkrade.

 

9. Opgedane schade

Euregio Tennis is niet aansprakelijk voor Fysieke, Materiële of andere opgedane schade die voor, tijdens of na de tennis les is opgedaan. De Trainers die voor Euregio Tennis les geven zijn ook niet aansprakelijk voor deze vormen van schade en kunnen hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden. De lesser c.q. speler is zelf aansprakelijk voor fysieke, materiële of andere opgedane schade. Hij/zij of de ouder/ verzorger is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid.

 

10. Akkoordverklaring

Indien de deelnemer is ingeschreven en in trainingsgroep is geplaatst verklaart hij /zij (bij jeugdleden de ouder/verzorger) zich automatisch akkoord met het dan geldende reglement tennislessen van Euregio Tennis.

Over eventueel niet in dit reglement vastgelegde zaken zal door Euregio Tennis worden beslist.

Voor overige vragen kunt U bellen naar Rick Vliegen: 06 52 34 69 34, namens Euregio Tennis.

Wij namens, Euregio Tennis, wensen iedereen sportieve en leerzame trainingen toe.

 

Met Sportieve Groet,


Rick Vliegen
Directeur Euregio Tennis